Chat with us, powered by LiveChat

50% korting op advies voor monumenten

Verduurzaam je monument met een professioneel advies! Je kunt subsidie krijgen voor duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo)-adviseur. Die geeft advies over hoe je, met oog voor de monumentale waarden, je monument verduurzaamt.

Het Restauratiefonds geeft tot 50% subsidie op de kosten voor het advies. Met maximaal € 500 voor een Quickscan en maximaal € 1.000 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.

Belangrijkste voorwaarden

  • De woning is een monument
  • Het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op de website van het Restauratiefonds lees je welke DuMo-adviseurs meedoen.
  • Het duurzaamheidsadvies is niet ouder dan drie maanden