25 maart WE Energy Game

Door initiatief: Energie U
25
mrt
25 maart |
20 uur |
ANNE

Aanmelden:

Je kunt je opgeven om mee te doen met de WE Energy Game door te mailen naar: [email protected]

Aanmelden
Meer info

Speluitleg:
Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

Deze avond is een samenwerking van ANNE, de NMU en Energie-U.