Leertraject Leren over warmte

Donderdag 9 maart t/m zaterdag 3 juni

In dit programma krijg je alle handvatten om met een buurt of jouw project stappen te zetten richting aardgasvrij. Ze behandelen hoe je bewoners, je gemeente en andere belanghebbenden betrekt en goed samenwerkt. Daarnaast bespreken ze verschillende warmtetechnieken, organisatievormen en financiële aspecten – zie ook deze poster n.a.v. de eerste lichting cursisten.

De NMU nodigt diverse trainers en gastsprekers uit die actief zijn in de warmtetransitie. De training bestaat uit verschillende werkvormen: workshops, intervisie met begeleiding, individuele opdrachten die je uitvoert voor je eigen buurt/project. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding zal er eerst een selectietraject plaatsvinden, waarin ze kijken naar ervaring, motivatie en de tijd en ruimte die je hebt om deze opleiding te doen.

Het traject duurt van begin maart tot begin juni 2023. 

4 donderdagen (17.00-21.00) training en gastsprekers
2 donderdagen (19.00-21.00) (begeleide) intervisie
2 excursies (zaterdag 10.00-14.00)
1 reserve/uitloopavond

Informatie

Donderdag 9 maart t/m zaterdag 3 juni

17.00 - 21.00 uur

Utrecht, de Kargadoor of NMU

https://www.nmu.nl/nieuws/leren-over-warmte-initiatieven-en-projectleiders-gezocht-voor-projecten-over-buurtwarmte/

Leertraject Leren over warmte