Voucher energie-advies monumenten en woningen van vóór 1940

Start: 29 augustus 2020

Energie-advies voor monument en/of woning vóór 1940

Het verduurzamen van een oude en/of monumentale woning is een uniek proces. Niet alle maatregelen zijn even eenvoudig door te voeren als bij nieuwere woningen. Het kan daardoor soms lastig zijn om een goed idee te krijgen van wat er mogelijk is en waarmee te beginnen. Daar staat tegenover dat er juist bij oudere woningen grote winst valt te behalen met bepaalde verduurzamende en besparende maatregelen.

Een energie-advies van een deskundige die samen met jou de woning bekijkt en je een indicatie geeft van wat mogelijk is en welke besparingen gedaan kunnen worden, helpt je hierbij op weg.

Vouchers energie-advies voor monumenten
In 2020 zijn er via de RRE subsidie (ReductieRegeling Energiegebruik) 50 vouchers van €100,- beschikbaar voor een energie-advies voor monumenten en woningen van vóór 1940 in de gemeente Houten. De monumenten en woningen dienen een woonfunctie te hebben en door de eigenaars bewoond te zijn om aan deze regeling deel te kunnen nemen.

Energieadvies aan huis
Voor het energie-advies komt een adviseur bij je thuis, waarbij hij/zij de Corona-veiligheidsmaatregelen van het RIVM volgt. De adviseur kijkt naar de kenmerken van jouw woning en naar de samenstelling van jouw huishouden en vraagt naar jouw wensen.

Voor aanmelden en uitgebreide informatie en voorwaarden kijk je op: www.energierijkhouten.nl/