De Hoeven Energie

Het initiatief De Hoeven Energie heeft tot doel om duurzaamheid in de wijk De Hoeven in Houten te stimuleren. Voor de bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder kosten, goed voor het milieu.

Houten, Nederland

Het initiatief De Hoeven Energie heeft tot doel om duurzaamheid in de wijk De Hoeven in Houten te stimuleren. Voor de bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder kosten, goed voor het milieu. Door samen te werken, kunnen we meer mogelijk maken. Het inventariseren van gemeenschappelijke doelen/wensen maakt dat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit vinden. Dat helpt ons zeker bij de realisatie van die doelen/wensen. We kunnen van elkaars ervaring en kennis gebruik maken. Dat levert groepskracht op die ons in staat stelt om zo snel mogelijk een project aan te pakken en te realiseren tegen zo beperkt mogelijke kosten.

De Hoeven Energie in 2020 en verder
De Hoeven Energie is aan een volgende stap toe. Vanwege het succes hebben we besloten om veel van onze activiteiten in te bedden in EnergieRijk Houten. Met De Hoeven Energie gaan wij ons daarom vanaf nu richten op het door de gemeente Houten te maken ‘Warmteplan’.

Warmteplan 2021
Iedere gemeente moet namelijk in 2021 per wijk een zogenaamd ‘warmteplan’ maken. Daarin beschrijven ze hoe en wanneer iedere wijk van het aardgas af naar andere warmtebronnen gaat. Dit warmteplan gaat over de staat van onze huizen en dus over ons. Wij als De Hoeven Energie willen ervoor gaan zorgen dat dit ook mét ons bedacht wordt.

Over De Hoeven Energie
We zien maar liefst vier rollen weggelegd voor ons:
De Betrouwbare Buur: via De Hoeven Energie kun je in contact komen met buurtbewoners die zelf al van alles hebben gedaan in en aan het huis;
De Buurtautoriteit: van De Hoeven Energie krijg je relevante informatie over hoe de energietransitie uitpakt voor specifiek De Hoeven (en wat dan handig is om te doen in het verlengde hiervan);
De Buurtexperimentator: met De Hoeven Energie kun je sparren over jouw ideeën, met name als je iets nieuws wilt gaan uitproberen. Wellicht kan De Hoeven Energie je zelfs helpen die plannen te realiseren. Daarna deelt De Hoeven Energie ervaringen met zowel eigen bewoners als de centrale Houtense organisaties.
De Buurtverbinder: De Hoeven Energie brengt bewoners bij en tot elkaar om zinvolle discussies te voeren over wat de energietransitie voor bewoners van onze wijk betekent.

Meer weten?

Woon je in De Hoeven en wil je meer informatie? Neem contact met ons op!
Dit is onze uitgebreide site: www.dehoevenenergie.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier ook.

We horen ook graag van mensen in de wijk die actief willen bijdragen! Specifieke kennis is niet vereist, ook mensen met enthousiasme, communicatie- en organisatietalent zijn welkom!

Over dit lokale initiatief

Haal meer energie uit de wijk
De Hoeven Energie