Goed ventileren is nodig voor jouw gezondheid en voor jouw huis. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende. 1 op de 10 huizen heeft schimmel, bijna de helft bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten.

Naden en kieren
Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. Maar in moderne geïsoleerde en kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen.

Tips
Ventilatie kost wat energie, maar het is geen verspilling. Hieronder een aantal tips:

 • Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters; en zorg dat lucht door je huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren of roosters in binnendeuren en -muren.
 • Ventileer extra (bijvoorbeeld met een extra open raam of het ventilatiesysteem op de hoogste stand) als je kookt, doucht en klust in huis, of als er veel mensen zijn.
 • Rook niet in huis.
 • Verminder vocht in huis: droog de was buiten, kook met de deksel op de pan en droog vloeren na het dweilen.
 • Voorkom schadelijke stoffen: schilder met oplosmiddelarme verf, en gebruik spaanplaat met keurmerk.
 • Zorg dat een geiser een afvoer heeft naar buiten, laat de schoorsteen van een open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende luchtaanvoer tijdens het stoken.
 • Heb je mechanische of balansventilatie? Laat die elke 2 jaar onderhouden en maak het regelmatig schoon.

Vochtproblemen?
Vochtproblemen in huis tegengaan begint bij het voorkomen dat vocht in de woning terechtkomt. Dus ventileer ook bij vochtig weer; buitenlucht is over het algemeen schoner en droger, ook als het buiten vochtig is. Ook aanpassingen aan jouw huis kunnen helpen om vocht en ophoping van schadelijke stoffen tegen te gaan:

 • Zorg dat je kamers kunt afsluiten, om tocht tijdens het luchten te voorkomen. Dat geldt zeker voor de keuken en badkamer. Let wel op dat de lucht voor gewone ventilatie wél ongehinderd door het huis kan stromen, bijvoorbeeld via spleten onder de binnendeuren of door roosters in binnendeuren of -muren.
 • Zorg voor goede woningisolatie. Dat voorkomt koude oppervlakken waarop vocht kan condenseren.
 • Ventileer de kruipruimte en plaats folie voor vochtdichte afsluiting van de bodem; sluit de beganegrondvloer af. Dan hopen schadelijke stoffen en vocht minder op in de kruipruimte en komen ze moeilijker van daaruit naar de woning.
 • Laat ernstige vochtdoorslag of lekkages snel repareren. Dat vermindert vochtproblemen zoals schimmel en materiaalrot.

Ventileer en lucht
De beste manier om de lucht in huis gezond te houden is door te zorgen voor voortdurende luchtverversing, dag en nacht, in alle jaargetijden. Dan komt frisse lucht binnen en verdwijnen vocht en vervuilende stoffen. Dat klinkt eenvoudig, maar in veel huizen is de lucht ongezond omdat bewoners niet genoeg ventileren. Ventileren betekent continu frisse lucht aanvoeren én vervuilde lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten.

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Zet tijdens het luchten de thermostaat laag, anders slaat de verwarming onnodig aan. Luchten is nuttig om snel extra vervuilde lucht af te voeren, maar het is geen vervanging van ventileren. Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat zal vervuiling zich weer ophopen.

In nieuwe woningen is vaak balansventilatie met warmteterugwinning aanwezig: dat haalt warmte uit de lucht die naar buiten wordt afgevoerd, en warmt daarmee inkomende buitenlucht op.  In andere gevallen is er vraaggestuurde mechanische ventilatie.

Verzeker je ervan dat de roosters van je mechanische ventilatie altijd open staan. Als ze sluiten, ontstaat onderdruk en kan lucht aangezogen worden uit de kruipruimte (die kan veel vocht, schimmels en radongas bevatten). Bovendien is er bij dichte roosters geen goede ventilatie.

Last van lawaai? Onderhoud!
Heb je de neiging de ventilatie uit te zetten wegens geluid of andere overlast? Laat het dan nakijken door een installateur. Goed schoonmaken van roosters en filters en achterstallig onderhoud inhalen kan de klachten verhelpen, én de capaciteit van het ventilatiesysteem verbeteren.

Vraag een aanbieder wat er aan ventilatie gedaan moet worden in jouw huis.

Bron: Milieucentraal