Chat with us, powered by LiveChat

Stichting Duurzaam Lopikerwaard

Lopik, Nederland

De Lopikerwaard is een prachtige gemeenschap, midden in het Groene Hart. Er gebeurt al het een en ander op het gebied van duurzaamheid. Kijk maar eens naar de vele zonnepanelen die je tegenwoordig om je heen ziet. En naar de drie Lopikse windmolens. Wij denken dat de tijd rijp is om nog meer mogelijk te maken.

onze doelstellingen

Het optreden als regisseur, aanjager, ondersteuner en initiator tussen gemeente, particulieren en bedrijven om een beweging op gang te brengen ten einde het transitieproces van verduurzaming in de Lopikerwaard versneld te realiseren.

Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zie ook: duurzaam lopikerwaard site

 

Over dit lokale initiatief

‘n initiatief van betrokken inwoners
Duurzaam Lopikerwaard