Eisen voor bedrijven

Onze partner DBL (Duurzaam Bouwloket) selecteert en onderhoudt contact met bedrijven die jou helpen met verduurzamen. De bedrijven voldoen aan deze lijst met eisen.

 • Onafhankelijk
  Je kiest zelf met welk bedrijf je contact wilt. Bedrijven hebben een gelijkwaardige positie en worden even vaak getoond. DBL ontvangt geen vergoeding als ze jou doorverwijst naar een bedrijf. DBL vraagt geen leadvergoeding en maakt het duidelijk geen leadgenerator of offertebooster te zijn.
 • Lokaal
  We streven naar zoveel mogelijk lokale bedrijven in het aanbod. In samenwerking met gemeenten wordt gekeken of lokale bedrijven genoeg betrokken worden. Als er lokale bedrijven missen, dan zal DBL deze bedrijven benaderen en mogelijk aansluiten.
 • Kwaliteit en certificeringen
  DBL hanteert de volgende werkwijze:

  • Wettelijk verplichte certificeringen zijn verplicht (STEK / F-gassen, Koolmonoxide (CO) en EP-W).
  • Zij zoekt regelmatig contact met alle partners om de certificeringen te toetsen.
  • Zij houdt klachten en complimenten van bewoners in de gaten over bedrijven. En handhaaft n.a.v. de prestatie en reactie van de bedrijven om de kwaliteit hoog te houden.

Belangrijke certificeringen zijn:

Isolatie Beglazing/kozijnen Zon Installatie Adviserende Diensten
Insula GBO Zonnekeur InstallQ  ISSO EP-W

 

SKG IKOB Kiwa InstallQ VCA ISSO EP-U
Venin VKG VCA Stek of F-gassen
Tonzon BouwGarant NVKL
KIWA
CO-certificering
 • Wanprestatie en problemen

Bij eventuele problemen tussen bewoner en bedrijf kan DBL een bemiddelende rol spelen. De bewoner en het bedrijf gaan een overeenkomst aan waar DBL geen onderdeel van is. In de meeste gevallen kan DBL helpen bij het oplossen van een probleem.

Wil je met jouw bedrijf ook getoond worden op onze website? Neem dan contact met ons op via [email protected].