Kruipruimte isolatie inkoop

t/m maart 2021

De succesvolle inkoopregeling voor kruipruimte isolatie waar inmiddels zo’n 120 huishoudens aan hebben mee gedaan wordt voortgezet tot eind maart 2021.

Vier producten en 3 leveranciers zijn geselecteerd om het voor u mogelijk te maken om op een eenvoudige manier uw kruipruimte te isoleren. Voor meer informatie klik op de link naar de website van Energie-N bij bet blokje “Informatie”