Chat with us, powered by LiveChat

Energieverbruik Gasvrij Thuis

Onder de loep: het elektriciteitsverbruik in Gasvrij thuis

Hoeveel elektriciteit verbruikt en levert het voorbeeldhuis Gasvrij Thuis eigenlijk? Het is een hoekwoning uit 1969, volledig geïsoleerd en geventileerd, met 12 zonnepanelen en een warmtepomp. Het huis heeft een gemiddeld verbruik van 75 kopjes koffie en bezoekers per maand. De eerste meting is gedaan van oktober 2018 t/m juni 2019. Deze meting betreft de maanden vanaf november 2019 t/m oktober 2020. Binnen deze periode valt de gehele winter 2019/20.

  • Het totale energieverbruik bedroeg 4425 kWh. Dat is circa 5% meer dan vorig jaar. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt 2.830 kWh elektriciteit én 1.340 m3 aardgas per jaar (Milieu Centraal, 2019).
  • Ongeveer 67% daarvan was bestemd voor de warmtepomp (verwarming 57% en warmwater 10%).
  • De overige 33% werd gebruikt voor ventilatie e.d. (12%) en huishoudelijk verbruik (21%), zoals lampen, keuken en elektronica.
  • De gemeten verbruiken vallen binnen de lijn der verwachting voor deze voorbeeldwoning. Bij een ‘normaal’ bewoonde woning zou het verbruik ruim 2000 kWh hoger kunnen door meer huishoudelijk gebruik.

 

  • Deze elektriciteit gaat op in Gasvrij thuis aan de warmtepomp, dus warm water en de verwarming (70%), ventilatie (10%) en huishoudelijk verbruik (20%) zoals lampen, koffieapparaat en elektronica.
  • De benodigde elektriciteit werd deels geleverd door zonnepanelen en deels door het elektriciteitsbedrijf. De verhouding was 30/70, zie figuur 2. Dit jaar is er veel zoninstraling geweest waardoor de productie van zonnestroom ruim 7% hoger is dan vorig jaar.

Note: vergeleken met een normaal bewoonde woning is het verwarmingsverbruik hetzelfde (de verwarming staat in dit soort energiezuinige huizen constant op een laag niveau aan), maar het huishoudelijk verbruik is veel lager (huis is minder dagen volledig in gebruik).

Een kijkje nemen?

Bezoek het energiezuinige huis aan de Costa Ricadreef 183. Kijk, luister en ervaar wat aardgasvrij wonen betekent.

Gasvrij thuis