Chat with us, powered by LiveChat

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor VvE

VVE`s kunnen vanuit de Investeringssubsidie Duurzame Energie subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet. VVE`s kunnen als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

Subsidiebedrag

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) ongeveer 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie ongeveer 20% van de kosten, maar mogelijk gaat in de loop van januari ook deze subsidie omhoog naar 30%. 

Let op: Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, bedraagt de subsidie 20% van de kosten.

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Belangrijkste voorwaarden

  • De maatregel of installatie moet voldoen aan bepaalde technische eisen. Deze staan vermeld in zogenaamde maatregelenlijsten en apparatenlijsten. De installatie moet zijn uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf.
  • Dien de aanvraag altijd in voordat je de installatie aanschaft. Voer de maatregelen uit binnen 12 maanden na de subsidieverlening. Bij een centrale warmtenetaansluiting geldt een termijn van 24 maanden.
  • Voor aansluiting op een warmtenet geldt dat het gaat om een appartementencomplex, waarvan de bewoners eigenaar zijn van het koopappartement én hoofdbewoner zijn. Er mag geen subsidie zijn aangevraagd voor een individuele aansluiting.
  • De VVE heeft geen recht op subsidie voor maatregelen waar eerder een andere subsidie voor is ontvangen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie (RVO).