Chat with us, powered by LiveChat

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor VvE

VVE`s kunnen vanuit de Investeringssubsidie Duurzame Energie subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet. VVE`s kunnen als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

Subsidiebedrag

Let op: De ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kW gaat vanaf 1 januari 2022 waarschijnlijk omhoog van ongeveer 20% naar ongeveer 30% van de kosten. De hogere subsidie geldt alleen voor maatregelen die in 2022 worden uitgevoerd. De regering heeft hierover een voorstel gemaakt, waarover de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog moeten beslissen.

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht met enkele installaties. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Installatie

Subsidiebedrag

Warmtepomp lucht*

     <1 kW

€ 500

     >1 kW

€ 1.100 plus €100 per extra kW

Warmtepomp bodem*

      <1 kW

€ 500

      1-10 kW

€ 2.500

      >10 kW

€ 2.500 plus €100 per extra kW

Zonneboiler*

     <10 m2

€ 0,68 per kWh

     >10 m2

€ 0,30 per kWh

Centrale aansluiting warmtenet

      <100 kW

€ 2.925

      100-400 kW

€ 12.334

      >400 kW

€ 21.906

Zonnepanelen >15 kWp

€ 125 per kWp

Windturbines >50 m2

€ 66 per m2 rotor

* Bij installatie van een A+ warmtepomp of zonneboiler wordt het subsidiebedrag met €150 verhoogd. Bij A++ geldt een verhoging van €300.

Voorwaarden

  • De maatregel of installatie moet voldoen aan bepaalde technische eisen. Deze staan vermeld in zogenaamde maatregelenlijsten en apparatenlijsten. De installatie moet zijn uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf.
  • Dien de aanvraag altijd in voordat je de installatie aanschaft. Voer de maatregelen uit binnen 12 maanden na de subsidieverlening. Bij een centrale warmtenetaansluiting geldt een termijn van 24 maanden.
  • Voor aansluiting op een warmtenet geldt dat het gaat om een appartementencomplex, waarvan de bewoners eigenaar zijn van het koopappartement én hoofdbewoner zijn. De aansluiting moet op of na 1 januari 2021 zijn gedaan. Er mag geen subsidie zijn aangevraagd voor een individuele aansluiting.
  • De VVE heeft geen recht op subsidie voor maatregelen waar eerder een andere subsidie voor is ontvangen.
  • Voor subsidie op zonnepanelen geldt dat het netto eigen verbruik minimaal 50.000 kWh is en dat het vermogen groter is dan 15 kWp.
  • Voor de subsidie op windturbines is een omgevingsvergunning verplicht en geldt dat de turbine een rotoroppervlakte heeft van minimaal 50 m2.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie (RVO).