Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten

Een duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat je monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Restauratiefonds geeft tot 50% subsidie op de kosten voor het advies.

Bedrag

Je kunt 50% van de advieskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.000,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.

Belangrijkste voorwaarden

  • De woning is een monument
  • Het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het
    Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op de website van de aanbieder van deze subsidie lees je welke DuMo-adviseurs meedoen aan deze actie.
  • Het duurzaamheidsadvies niet ouder is dan drie maanden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder.