Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie duurzame initiatieven Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein geeft subsidie voor duurzame intiatieven.

Bedrag

  • 50% van de kosten word door de gemeente betaald
  • €100,- en maximaal € 5.000,-

Belangrijkste voorwaarden

  • Het initiatief moet groen of duurzaam zijn
  • Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan Nieuwegeinse inwoners, of in Nieuwegein gevestigde maatschappelijke organisaties
  • De activiteit bevordert een duurzame en gezonde leefomgeving van inwoners waarbij de straat, buurt, wijk of stad erop vooruit gaat
  • De activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt heeft geen commercieel doel
  • De aanvraag is ingediend en ondertekend door inwoners van Nieuwegein
  • Minimaal één inwoner uit Nieuwegein is/blijft betrokken bij de uitvoering en voortzetting van de activiteit

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.