Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie energie-initiatief Woerden

Je kunt subsidie aanvragen voor een energie-initiatief waarmee je een bijdrage levert aan de energietransitie in gemeente Woerden. Met de subsidie kun je activiteiten starten of een nieuw energie-initiatief beginnen. De gemeente kan je helpen bij het vormgeven van jouw initiatief.

Activiteiten

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor:

  • Kosten van ondersteuning door een deskundige die u helpt met duurzame maatregelen in buurten en wijken.
  • Kosten voor communicatie.
  • Kosten voor bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers.
  • Kosten voor het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek.
  • Opstartkosten voor een nieuwe organisatie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Jouw energie-initiatief levert een bijdrage aan de energietransitie. Met de energietransitie maken we de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals zon- en windenergie.
  • Je doet de aanvraag voor een informeel buurtinitiatief, een stichting, een lokale energiecoöperatie of een vereniging.
  • Bedrijven, sportverenigingen en VvE’s kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Het subsidiebedrag is per aanvraag maximaal € 1.500 voor informele buurtinitiatieven en € 4.000 voor lokale energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen. Aanvragen worden behandeld totdat het budget op is.
  • Je aanvraag moet aan een minimale puntenscore voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.