Subsidie energieadvies aan huis en trajectbegeleiding Gemeente Utrecht

Hebt u een energieadviseur ingeschakeld bij het duurzamer maken van uw woning? Dan kunt u als eigenaar van de woning subsidie krijgen voor een gedeelte van de kosten voor het energieadvies aan huis, de trajectbegeleiding om een duurzaam meerjarenplan op te stellen en/of de trajectbegeleiding om de maatregelen uit het advies uit te voeren.