Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie groene daken Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht geeft subsidie voor de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen.

Helaas is er op dit moment geen subsidie beschikbaar. Houd de Groenesubsidiewijzer in de gaten om te zien of/wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Met deze subsidie wil de gemeente de aanleg van groene daken stimuleren, met als hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied. Andere doelen zijn het verminderen van CO2-emissies, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en de woonkwaliteit.

Bedrag

De subsidie voor een intensief groen dak is 50% van het totaalbedrag met een maximum van €50,- per m2. Voor een extensief groendak is het maximum €25 per m2. Ook is er € 35,00 per m2 voor een biodivers groen dak. Het maximumbedrag dat kan worden verleend is €20.000,-.

Belangrijkste voorwaarden

  • Vraag eerst subsidie aan voordat je de maatregelen uitvoert.
  • Er is een minimumoppervlakte van 10m2 dat bedekt wordt.
  • Het groene dak moet minimaal 5 jaar onderhouden worden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden informatie op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling. Lees hier de “Nadere regels Subsidie groene daken 2020” door voor je een groen dak aanlegt.