Subsidie groene daken Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht geeft subsidie voor de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen.

Met deze subsidie wil de gemeente de aanleg van groene daken stimuleren, met als hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied. Andere doelen zijn het verminderen van CO2-emissies, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en de woonkwaliteit. Draagt u ook een steentje bij?

Bedrag

De subsidie is 50% van het totaalbedrag met een maximum van €25,- per m2. Het maximumbedrag dat kan worden verleend is €20.000,-.

Belangrijkste voorwaarden

  • Subsidie kan worden aangevraagd voor het vergroenen van woningen, scholen, flats, appartementencomplexen etc. Het betreft bestaande bouw gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Utrecht.
  • Vraag eerst subsidie aan voordat je de maatregelen uitvoert.
  • Er is een minimumoppervlakte van 10m2 dat bedekt wordt.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden informatie op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling. Lees op deze website de “Nadere regels Subsidie groene daken 2020” door voor u een groen dak aanlegt.