Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie groene daken Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht geeft subsidie voor de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen.

Met deze subsidie wil de gemeente de aanleg van groene daken stimuleren, met als hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaalbedrag, maar niet meer dan:

  • € 25,00 per m2 voor een extensief groen dak
  • € 35,00 per m2 voor een biodivers groen dak
  • € 50,00 per m2 voor een intensief groen dak

Het maximumbedrag dat kan worden verleend is €20.000,-.

Bekijk de website van de gemeente Utrecht voor meer informatie over het type dak.

Belangrijkste voorwaarden

  • Er is een minimumoppervlakte van 10m2 dat bedekt wordt. Je kunt samen met anderen een aanvraag doen, bijvoorbeeld als het oppervlakte van jouw dak kleiner is dan 10 m2. De daken hoeven niet naast elkaar te liggen.
  • Je kunt vooraf of achteraf subsidie aanvragen. Als je achteraf subsidie aanvraagt, dan moet het groene dak in 2022 zijn aangelegd en moet de aanvraag zijn gedaan binnen 3 maanden na aanleg. Helaas kun je geen subsidie meer aanvragen voor groene daken die in 2021 (of eerder) zijn aangelegd.
  • De daken liggen in de gemeente Utrecht.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.