Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie groene daken Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein verleent een subsidiebedrag voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

Je kan maximaal 50% van de kosten van het groene dak vergoed krijgen tot een maximum van €1.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent bewoner van de gemeente
  • Als huurder mag je de subsidie ook aanvragen met toestemming van de eigenaar
  • Er wordt minimaal 6 m2 aaneengesloten groen dak aangelegd
  • De aanvraag wordt ingediend voordat de werkzaamheden zijn gestart
  • Je hebt mogelijk een omgevingsvergunning nodig
  • Het groene dak wordt aangelegd op een bestaand gebouw dat is geregistreerd in de BAG
  • De waterberging is minimaal 25 liter per m²

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.