Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft subsidie voor inwoners die werken aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Denk daarbij aan het afkoppelen van de regenpijp of het vervangen van tegels door gras en planten.

Bedrag

Het waterschap subsidieert maximaal 25% van de totale kosten van het initiatief/de activiteit met een maximumsubsidie van €15.000.

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Voorwaarden

  • De subsidie is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van minimaal 6 huishoudens;
  • Het initiatief/de activiteit is watergerelateerd, draagt bij aan verbetering van biodiversiteit, helpt verminderen van hittestress, water- en droogteschade, is een activiteit die kennis en bewustzijn versterkt bij breder publiek;
  • Het initiatief/de activiteit vindt plaats binnen in het stedelijk gebied van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe;
  • Kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie van het initiatief/de activiteit komen niet in aanmerking voor subsidie;
  • De aanvraag wordt minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van het initiatief/de activiteit ingediend;
  • Als het initiatief/de activiteit al een andere financiële bijdrage vanuit het waterschap ontvangt, kan je geen gebruik maken van deze regeling.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.