Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie lokale energie-initiatieven Woerden

Je kunt in de gemeente Woerden subsidie aanvragen voor het starten van een energie-initiatief voor je buurt of wijk.

Je kunt subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur, communicatie, bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers, het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek of het opstarten van een nieuwe organisatie.

Bedrag

  • Buurtinitiatief: maximaal € 1.500 per aanvraag
  • Energiecoöperatie, stichting en vereniging: maximaal € 4.000 per aanvraag

Belangrijkste voorwaarden

  • Jouw energie-initiatief levert een bijdrage aan de energietransitie. Met de energietransitie maken we de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals zon- en windenergie.
  • Je doet de aanvraag voor een buurtinitiatief, een stichting of een vereniging.
  • Bedrijven, sportverenigingen en VvE’s kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Je aanvraag moet aan een minimale puntenscore voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria: resultaat, slagkracht, activering en zichtbaarheid, realiseerbaarheid, opschaalbaar- en/of reproduceerbaarheid, en onderscheidenheid

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.