Subsidie op vergunningskosten Zeist

De gemeente Zeist geeft bewoners die hun woning willen verduurzamen of een extra duurzaam nieuwbouwhuis willen bouwen een subsidie voor de kosten van (omgevings)vergunningen.

Bedrag

De hoogte van de subsidie die je kunt krijgen is afhankelijk van de situatie. Onder andere van de aard van de vergunningsaanvraag, de hoogte van de kosten die je betaalt, en de categorie waaronder de duurzaamheidsmaatregel valt. Kijk voor de bedragen op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • De subsidie geldt alleen voor duurzaamheidsmaatregelen waarvoor een omgevingsvergunning van de gemeente noodzakelijk is (deze verleende vergunning moet dus ook aangeleverd worden bij de subsidieaanvraag)
  • Om deze subsidie te krijgen voor een nieuwbouwpand moet je méér doen aan duurzame maatregelen dan wettelijk (in het Bouwbesluit) is voorgeschreven
  • Je kan de subsidie aanvragen voor nieuwbouw of verbouwingen waarvoor je de vergunningsaanvraag op of na 1 januari 2024 bij de gemeente hebt ingediend

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.