Subsidie samen verduurzamen Gemeente Utrecht

Wil je samen met andere woningeigenaren je woning (laten) verduurzamen? Als collectief initiatief of groep van woningeigenaren kun je subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning.

Bedrag

Onderdeel Ondersteuning:

 • Coaching, advies en begeleiding: Maximaal € 5.000, met een maximum van € 250 per deelnemende woning.
 • Communicatiemateriaal: Maximaal € 2.500, met een maximum van € 5 per deelnemende woning.
 • Hulpmiddelen voor een bijeenkomst: Maximaal € 1.000, met een maximum van € 2,50 per persoon.

Onderdeel Energiemaatregelen:

 • Kleine energiebesparende maatregelen: Maximaal € 4.000, met een maximum van € 150 per deelnemende woning
 • Energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning: Maximaal € 750 per bouwdeel
 • Kleine energiebesparende maatregelen: je kunt maximaal € 4.000 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 150 per deelnemende woning.

Voorwaarden

 • Het initiatief moet uit minimaal 5 woningen bestaan
 • Het initiatief moet gericht zijn op energiebesparende maatregelen, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening
 • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
 • Eén contactpersoon vraagt de subsidie voor de hele groep aan
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.