Chat with us, powered by LiveChat

Subsidie Samen Verduurzamen Utrecht

De gemeente Utrecht geeft subsidie als je samen met andere bewoners in je buurt jullie woningen duurzamer maakt. Je kunt subsidie krijgen voor coaching, begeleiding en het uitvoeren van maatregelen.

Je kunt subsidie krijgen voor:

 1. Ondersteuning: Je zet de hulp van een professionele coach, adviseur of begeleider in om voor een bewonersgroep of buurtinitiatief tot energiebesparende maatregelen te komen. Of je gebruikt professionele klussers voor kleine energiebesparende maatregelen.
 2. Communicatiemateriaal: Kosten voor online of offline communicatiemateriaal, zoals flyers, brieven, portokosten, website, advertenties en campagnemateriaal voor het bewoners- of buurtinitiatief.
 3. Hulpmiddelen voor een bijeenkomst: Bijvoorbeeld het huren van een ruimte of de huur van een beamer.
 4. Kleine energiebesparende maatregelen voor huurders en woningeigenaren in energiearmoede
 5. Energiebesparende isolatiemaatregelen (voor eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het Utrechts gemiddelde voor koopwoningen)

Bedrag

Er gelden maximumbedragen per onderdeel en per deelnemende woning:

 • Voor Ondersteuning: maximaal € 5.000, met een maximum van € 250 per woning
 • Voor Communicatiemateriaal: maximaal € 2.500, met een maximum van € 5 per woning
 • Onderdeel Hulpmiddelen voor een bijeenkomst: maximaal € 1.000, met een maximum van € 2,50 per persoon
 • Kleine energiebesparende maatregelen voor huurders en woningeigenaren in energiearmoede: maximaal € 4.000, met een maximum van € 150 per woning
 • Eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor isolatie van een bouwdeel van de woning: maximaal € 750 per deelnemende eigenaar-bewoner (alleen voor huizen met een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde en met een energielabel D t/m G of waarbij nog minimaal 2 bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn)

Belangrijkste voorwaarden

 • De groep of het initiatief bestaat uit minimaal 5 woningen. Dit kunnen woningeigenaren of huurders zijn (Vereniging van Eigenaren kunnen deze subsidie niet aanvragen).
 • De groep wil energiebesparende maatregelen uitvoeren, duurzame energie opwekken of de warmtevoorziening duurzamer maken.
 • De aanvrager van de subsidie mag niet betaald worden voor het uitvoeren de werkzaamheden.

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.