Subsidieregeling duurzaamheid Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft subsidie voor aan bewonersgroepen of VVE's voor initiatieven die bijdragen aan CO2-emissiereductie, energietransitie en circulaire economie.

Bedrag

Maximaal € 5.000.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het initiatief mag niet uitsluitend gericht zijn op het eigen belang (zoals het verduurzamen van je eigen woning)
  • De subsidie is een bijdrage voor één activiteit gericht op duurzaamheid
  • De activiteit draagt bij aan CO2-emissiereductie, energietransitie, circulaire economie en/of het vergroten van kennis over één of meerdere van bovenstaande thema’s
  • Je vraagt de subsidie 6 maanden tot 8 weken voor de start van de activiteit aan
  • Na toekenning moet de activiteit binnen 6 maanden starten

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.