Gebiedscoöperatie Ons Polderhart

Gerverscop 22, 3481 LV Harmelen, Nederland

Ons Polderhart richt zich op het duurzaam ontwikkelingen en beheren van onze woon- en werkomgeving, waarbij we veel waarde hechten aan het behoud van de unieke eigenschappen van onze mooie polder. Daartoe willen wij als bewoners en ondernemers samen zelf een visie ontwikkelen en de regie voeren.

De energietransitie is het meest urgente vraagstuk van deze tijd en ook in onze polder. Met het “zon op dak”-project proberen we daar onze eigen invulling aan te geven en de regie in eigen hand te houden. Ons Polderhart is niet alléén opgericht voor het energievraagstuk, maar voor alle zaken die onze polder beter en mooier kunnen maken. Het project “bloeiende bermen” is daar een goed voorbeeld van. Maar er zijn talloze andere onderwerpen die we in de toekomst zouden kunnen oppakken zoals onderzoeken van de mogelijkheden voor toerisme, de verbetering van de biodiversiteit, het realiseren van een voedselbos, aanpak van bodemdaling of gezamenlijk optreden als er problemen ontstaan zoals bij het glasvezelnet of verkeersdrukte. Goed nabuurschap speelt hierin een grote rol. Het is van belang dat wij als bewoners samenwerken, boeren en burgers, en iedereen. Samen bereiken we meer.

Over dit lokale initiatief

Het behoud en duurzaam ontwikkelen van onze polder
Gebiedscoöperatie Ons Polderhart