Haarse Zon | Lokale duurzame zonne-energie

Haarzuilens, Utrecht, Nederland

Onze ambitie is dat Haarzuilens bekend komt te staan als het energie-neutrale kasteeldorp.

Met de duurzame energie die in en rond het dorp opgewekt wordt kan voor 100% in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien. Meer dan de helft van de Haarse huishoudens is lid van energiecoöperatie de Haarse Zon en daarnaast nemen ook inwoners van omringende woonkernen deel aan dit initiatief.

We wekken zelf energie op en organiseren bijeenkomsten om duurzame energie en energiebesparing te stimuleren. Dat kan omdat we een groep van enthousiaste en kundige vrijwilligers hebben.

We werken met elkaar aan alle facetten van een duurzame energievoorziening: productie, levering, en besparing. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor duurzame opwekking. Zo hebben we minder energie nodig en de energie die we nodig hebben, wekken we duurzaam op.

Energie-neutraal met Haarse Zon!

Over dit lokale initiatief

Doet u ook mee?
Haarse Zon