Chat with us, powered by LiveChat

Verslag inwonersavond Transitievisie Warmte IJsselstein

Op woensdagavond 15 september vond de eerste van twee inwonersavonden plaats over de Transitievisie Warmte. Het proces waarin de gemeente IJsselstein de route schetst naar een aardgasvrij IJsselstein in 2050. Dit kan en wil de gemeente niet zonder haar inwoners. Daarom vinden er tijdens dit proces diverse afstemmingsmomenten plaats met de inwoners. Dit om te toetsen of onze inzichten aansluiten bij de praktijk, om vragen te beantwoorden en om bewoners actief te betrekken bij het proces.

Na een korte introductie van Bas Spekreijse van de gemeente IJsselstein, vertelden de vrijwilligers van duurzaamheidsinitiatief Achterveld Actief hoe en waarom zij samen met de gemeente aan de slag zijn met het verduurzamen van hun eigen wijk. Van isolatie tot warmtepomp en van bewonersavond tot collectieve inkoopacties. Buurtbegeleider Tammo van stichting Buurkracht vertelde de aanwezigen hoe zij, net als Achterveld Actief, samen met hun buren stappen kunnen zetten voor hun wijk of buurt.

Vervolgens nam Adviesbureau DWA de aanwezigen mee in de eerste inzichten uit de Transitievisie Warmte. Met een eerste overzichtskaart toonde Michiel aan wat de potentiële kansen voor duurzame warmtevoorziening op wijk en buurtniveau zijn. Van collectief warmtenet tot all-electric oplossingen en van individuele oplossingen tot het benutten van de Hollandsche IJssel voor warmte.

Na de inhoudelijke toelichting en het beantwoorden van de meest complexe vragen konden de aanwezigen met elkaar in gesprek tijdens de digitale groepsgesprekken. De strategische keuzes van de gemeente IJsselstein werden getoetst. De inzichten werden uitvoerig besproken en er was volop aandacht voor de zorgen en overwegingen bij de bewoners zelf. Moet ik kiezen voor een nieuwe HR-ketel of juist voor een (hybride) warmtepomp? Wat is de potentie van waterstof? Is ons aardgas niet al een enorm milieuvriendelijke oplossing? En waarom moeten we überhaupt van het aardgas af?

Lees het uitgebreide verslag van de avond.
Of kijk de avond terug.

De antwoorden op vooraf gestelde vragen vindt u terug bij de FAQ.

Volgende bijeenkomst

Op dinsdag 12 oktober vindt de volgende inwonersbijeenkomst plaats. Dan toetsen wij de conceptversie van de Transitievisie Warmte bij onze inwoners en presenteren we de aanpak Energiebesparing voor IJsselstein. Ook gaan we dieper in op de specifieke kansen achter uw voordeur. U kunt zich vanaf vandaag aanmelden op www.jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein/inwonersavond.