Chat with us, powered by LiveChat

Enquete Transitievisie Warmte IJsselstein

Net als alle andere gemeenten in Nederland wil gemeente IJsselstein na 2050 geen aardgas meer gebruiken. Dit doen we om de CO2-uitstoot in Nederland omlaag te brengen. Deze verandering heet met een moeilijk woord ‘de warmtetransitie’: de overgang van het verwarmen van onze huizen met aardgas, naar het verwarmen met duurzame warmtebronnen.

Deze verandering hoeft pas klaar te zijn in 2050. Dat is gelukkig niet morgen. Het lijkt zelfs erg ver weg. Toch is het goed dat we in 2021 al nadenken over de manier waarop we daar willen komen. Dan hoeven we geen overhaaste beslissingen te nemen, en kunnen bekijken hoe deze verandering realistisch, haalbaar en betaalbaar kan zijn voor IJsselstein en haar inwoners, en dat iedereen kan meedoen.

De gemeente legt die plannen vast in de Transitievisie Warmte. Dat is een document waarin de gemeente beschrijft: welke duurzame alternatieven voor aardgas zijn er in de gemeente? En: hoeveel woningen en andere gebouwen gaan we isoleren en aardgasvrij maken? De gemeente heeft hierin alle vrijheid, het is ook mogelijk om voorlopig te wachten met aardgasvrij maken van huizen en gebouwen en nog alleen in te zetten op het isoleren.

Vandaag zijn we op straat om te vragen hoe de inwoners van IJsselstein denken over deze veranderingen.

Enquête TVW IJsselstein