Chat with us, powered by LiveChat

Verslag inwonersavond: Presentatie eerste versie Transitievisie Warmte

Gemeente IJsselstein op stoom met de Transitievisie Warmte

Dinsdagavond presenteerde de gemeente IJsselstein de eerste versie van de Transitievisie Warmte aan haar inwoners. Tijdens de online inwonersavond kregen de inwoners een kijkje in de inzichten en mogelijkheden voor de route naar een aardgasvrij IJsselstein.

Focus op energiebesparing
De gemeente IJsselstein wil niet nu al definitieve keuzes maken voor de aan te wijzen aardgasvrije wijken. Dat doet de gemeente in de komende jaren graag samen met haar inwoners. Als alternatief zet de gemeente volop in op energiebesparing. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken en/of te betalen.

De Transitievisie Warmte kan worden samengevat in drie sporen.

  1. Het eerste spoor richt zich op energiebesparing. Waar begin je als inwoner, welke uitdagingen liggen er en in hoeverre kunnen bewoners samen aan de slag.
  2. Spoor twee richt zich op de verdere oriëntatie naar alternatieve warmteoplossingen voor ons aardgas. Welke bronnen zijn er beschikbaar en hoe speelt de gemeente IJsselstein daar in de komende jaren op in.
  3. Spoor 3 heeft betrekking op de grootschalige acties die nu al lopen. Waar zijn de woningcorporaties al aan de slag. Waar liggen kansen voor een wijk- of buurtaanpak en hoe werken we op wijk- en buurtniveau stapsgewijs toe naar een aardgasvrije toekomst.

Betrokkenheid inwoners
Als dank voor de betrokkenheid van de inwoners werden er onder de deelnemers 4 slimme energiebesparende stappen verloot. Zo gingen twee deelnemers met de “IJsselsteinse” radiatorventilator naar huis en krijgen twee deelnemers binnenkort bezoek van de Woondokter voor een uitgebreid energiebespaaradvies.

Aan de slag
Huiseigenaren die zelf ook aan de slag willen met het verlagen van de energierekening kunnen vandaag al beginnen met het Slimme IJsselsteinse Stappenplan. IJsselstein wil haar inwoners concreet op weg helpen door ze te wijzen op de beschikbare basis opties en de daaropvolgende spijtvrije maatregelen. Voor een uitgebreid overzicht van activiteiten, tips, advies, maatregelen en subsidies kunnen ze al terecht op de pagina’s Makkelijk besparen of Maatregelen.