Energie-N

Energie-N helpt bewoners van Nieuwegein de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie.

Initiatief
Wij werken vanaf onze huisadressen |

Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat we zuiniger moeten omgaan met het gebruiken van energie en dat we de energie die we gebruiken zo veel mogelijk moeten opwekken uit duurzame bronnen.  Ook weten we dat veel maatregelen zich in korte tijd terug betalen. Toch komt het er vaak niet van om concrete stappen te zetten. Wij zien drie belemmeringen waar we u graag overheen willen helpen:  • Kennis, wat kan ik het beste doen

  • Geld, betaal ik niet te veel, hoe kom ik aan financiering en subsidie

  • Gedoe, een aannemer over de vloer, hoe lang woon ik hier nog, zal mijn tijd wel duren.


Hoe wij dit doen?  • Wij zijn vrijwilligers, met enthousiasme, ervaring en enige kennis

  • Als vrijwilliger hebben wij geen commerciële belangen

  • We kunnen u als individuele woningeigenaar erop wijzen wat er allemaal mogelijk is, dat kunnen wij visueel maken met warmtefoto’s

  • Wij organiseren bijeenkomsten over mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden

  • Wij staan op evenementen zodat u ons kan vinden. U kunt ons natuurlijk ook altijd benaderen via onze website

  • We helpen/begeleiden buurt initiatieven. Samen doen leidt tot meer kennis, betere oplossingen, goedkopere oplossingen en minder gedoe.


Als U geholpen wil worden de belemmeringen te slechten of als U het leuk vindt anderen te helpen  Doe dan mee!


Berichten

Initiatief Vogelbuurt

Meer dan 75% van de bewoners doet mee met het saneren en verduurzaming van het dak

Initiatief Rijtuigenbuurt

Energie onderzoek gestart, half mei presentatie resultaten aan bewoners

Succesvolle bewonersavond verduurzamen Vogelbuurt

Op dinsdag 27 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het wijkcentrum Doorslag te Nieuwegein. De werkgroep asbest daken en verduurzaming woningen presenteerde de bereikte resultaten.

Warmte foto van uw woning

Een mooi instrument om de discussie over verduurzaming van een woning op te starten is een Warmte foto. Bij een warmte foto worden de buiten oppervlakte temperaturen van de gevel vertaald naar…

Activiteiten

Activiteit
Door initiatief: Energie-N

Heel Nieuwegein aan de kruipruimte isolatie

6 december 2018 |
aanvang 19:30 uur |
Nieuwegein
6
dec

Buurtwerkgroepen presenteren afspraken met isolatiebedrijven voor het aanbrengen van kruipruimte isolatie
Activiteit
Door initiatief: Energie-N

Informatieve bijeenkomst over Isoleren

1 november 2018 |
aanvang 19:30 uur |
Nieuwegein
1
nov

Informatieve bijeenkomst
Activiteit
Door initiatief: Energie-N

Financiering energiebesparing en asbestsanering woningen

17 april 2018 |
Aanvang 19:30 uur |
Wijkcentrum Doorslag, Parelduiker 1...
17
apr

Informatie over de energiebespaarlening en het asbestfonds (in oprichting). Ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ambassadeurs

Kees Smit
Nieuwegein, Nederland
dakisolatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
muurisolatie
verwarming
vloerisolatie
warmtepomp
warmtescan
zonnepanelen
woont al lange tijd in een oud huis in Nieuwegein. Nu goede vloerisolatie, vloerverwarming, goede wandisolatie en wandverwarming. Ook heeft hij onlangs de verwarmingsketel vervangen door een warmtepomp. Met zijn ervaring wil hij anderen ondersteunen.
Maarten Neelis
Nieuwegein, Nederland
energieadvies
werkt bij Rijkswaterstaat en is al sinds zijn studietijd professioneel actief bezig met duurzaamheid. Hij vindt het leuk om ook in zijn directe woonomgeving aan de energie transitie bij te dragen.
Martien Scheepers
verlichting
warmtescan
zonnepanelen
is beginnend Energie Ambassadeur. Heeft privé ervaring met zonnepanelen en energiebesparing in de eigen woning. Op andere gebieden wordt ervaring opgedaan en kennis vergaard. Waar nodig weet hij de benodigde informatie te vinden. Wil bijdragen aan een duurzamere woonomgeving.
Maarten Uiterwijk
cvoptimalisatie
energieadvies
verwarming
warmtepomp
warmtescan
zonneboiler
Heeft zijn werkzame leven in de installatietechniek gewerkt, vooral met ontwerpen en renoveren van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties en wil zijn kennis inzetten voor een duurzamere leefomgeving.
Martin Zwaneveld
Nieuwegein, Nederland
cvoptimalisatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
verlichting
verwarming
warmtepomp
warmtescan
zonneboiler
zonnepanelen
heeft ervaring in de koeltechniek, klimaattechniek en gebouw automatisering. Privé heb ik ervaring met zonnepanelen, energie efficiëntie en domotica. Met deze achtergrond zet ik me graag in voor energie efficiënte en toekomstbestendige technieken.
Jij
Nieuwegein, Nederland
cvoptimalisatie
dakisolatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
muurisolatie
verlichting
verwarming
vloerisolatie
warmtepomp
warmtescan
zonneboiler
zonnepanelen
Heb je affiniteit met energie besparing en of opwekking en lijkt je het leuk om als energie ambassadeur mee te doen bij Energie-N meld je dan aan via ons mailadres. Kennis van en ervaring met een van bovenstaande gebieden is een pre maar we helpen je ook deze te vergaren.
Roel van den Bosch
Nieuwegein, Nederland
energieadvies
Roel vindt zichzelf (nog) geen adviseur op de verschillende vakgebieden maar weet de kennis wel voor u te vinden.
Jos Elberse
Nieuwegein, Nederland
dakisolatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
muurisolatie
verlichting
verwarming
vloerisolatie
warmtepomp
warmtescan
zonneboiler
zonnepanelen
Is al meer dan 25 jaar bezig met energiebesparende en energie-opwekkende voorzieningen binnen zijn eigen architectenpraktijk. Hij wil met zijn opgedane kennis graag een bijdrage leveren aan het verduurzamen van particuliere woningen, VvE-complexen en bedrijfsgebouwen in Nieuwegein en omgeving.
Pieter Walraad
Nieuwegein, Nederland
dakisolatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
muurisolatie
verlichting
verwarming
warmtepomp
warmtescan
zonnepanelen
Zijn ervaring als architect met de verbouwing van zijn eigen woning & praktijk tot Nul-op-de-meter project, maakt dat hij goed kan meedenken met bewoners over duurzame energiebesparende maatregelen. Zijn nuchtere blik en heldere overzicht zorgen voor nuttige adviezen.
Paul Triepels
Nieuwegein, Nederland
dakisolatie
dubbelglas
energieadvies
energieneutraal
muurisolatie
verlichting
verwarming
vloerisolatie
warmtepomp
warmtescan
zonneboiler
zonnepanelen
Paul is als bestuurslid van Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein een spreekpunt voor de activiteiten van Energie-N. Hij wil met enthousiasme, ervaring en kennis bijdragen aan een duurzamer Nieuwegein.