Nieuwe Energie voor de Vechtzoom, buurtinitiatief in Overvecht-Noord (Utrecht)

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt.

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt. De buurt is de 115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef in Overvecht-Noord (Utrecht). De wijk Overvecht-Noord is door de gemeente Utrecht aangewezen als eerste bestaande Utrechtse wijk die in 2030 aardgasvrij moet worden.

Samen staan we sterk!

Als buurtinitiatief werken wij aan een alternatief voor aardgas voor onze buurt.  Dat moet haalbaar, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. En passen bij de mogelijkheden van onze woningen en onze buurt. Iedereen in onze buurt moet mee kunnen in de omschakeling. We letten ook op de impact die een alternatief  gaat hebben op onze woningen en woonomgeving. En we zoeken afstemming met de plannen die door de gemeente Utrecht en energiepartners ontwikkeld worden om te komen tot een alternatief voor aardgas in Overvecht-Noord.

Wij denken dat dit het best en het snelst gaat als elke buurtgenoot actief betrokken is bij de belangrijke stappen die we daarin nemen. Dat is volgens ons de beste garantie dat er een oplossing komt die aan onze voorwaarden voldoet en die winst oplevert voor onze woningen en onze buurt. Daar gaan wij voor!

Daarom hebben we een aanpak ontwikkeld waarin we ons eigen buurtwarmteplan maken en alle bewoners en woningeigenaren in onze buurt actief betrekken. Ook ondersteunen we buurtgenoten die samen al concrete stappen willen zetten in het voorbereiden van hun woningen. We doen dit alles omdat we op een haalbare en betaalbare manier willen omschakelen op nieuwe energie, maar ook omdat we er energie van krijgen om hier als buurt samen de schouders onder te zetten.

De aanpak en de ideeën vinden hun weerslag in ons Buurtmanifest van juni 2019. Lees verder:

Informatie en media

Meer informatie over Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is te vinden op onze website. Daar vindt u ook onze nieuwsbrieven. Die zijn vooral bedoeld om onze bewoners te informeren.
Ons buurtinitiatief heeft ook de aandacht getrokken van de media. Zie onderstaande artikelen:

Groene Amsterdammer, augustus 2019
https://www.groene.nl/artikel/niet-iets-wat-je-even-uitrolt#menu

Movisies, november 2019
Vechtzoom p16-17

Over dit lokale initiatief

Wij willen een goed alternatief voor aardgas. Dat past bij onze mooie buurt. Dat duurzaam, betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar is voor ieder huishouden. En waar we als buurt samen JA tegen zeggen.
Nieuwe Energie voor de Vechtzoom