Geplaatst door: initiatief EnergieRijk Houten

Gezocht: huizen in Houten-noord
Woon jij bijvoorbeeld in de Oorden, Campen, Slagen, Oude Dorp, Velden, Akkers of Hoeven, bestaan er nog minimaal 10 dezelfde huizen (liefst tussenwoningen) van jouw woning en heb je nog geen of nauwelijks energiebesparende maatregelen getroffen? Dan komt jouw huis zeker in aanmerking voor dit project.

Profiteer niet alleen zelf
De projectgroep wil van minimaal 40 verschillende typen woningen in Houten in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn van die huizen om te verduurzamen. Er zal onderzocht worden welke maatregelen genomen kunnen worden (bijvoorbeeld isoleren van vloeren en muren, ander glas, ventilatie, warmtebronnen) en wat dit aan comfort en besparingen zal opbrengen. En het mooie is dat jij niet de enige bent die van dit onderzoek profiteert.

Een voorbeeld voor de hele straat
Ieder type woning staat voor tientallen tot wel honderden huizen van hetzelfde type. En met het rapport van jouw huis en de uitkomst van jouw ervaringen met de verduurzaming en besparing kunnen alle andere bewoners met hetzelfde type woning ook aan de slag met hun woning.

Geef het goede voorbeeld
Met de uitkomst van het onderzoeks- en adviesrapport kun jij aan de slag. Samen met jouw ervaringen vormen deze gegevens een schat aan informatie voor bewoners die jouw voorbeeld willen volgen. Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft om hieraan mee te werken? Ook bewoners uit andere wijken zijn nog welkom. Je vindt meer informatie en alle voorwaarden op een rij op www.energierijkhouten.nl bij EnergieVoorbeeldWoningen. Je kunt mailen naar [email protected]