Energieadvies voor VvEs

Wil je advies op maat? Schakel een energieadviseur in. Die weet wat belangrijk is voor VvE’s en hoe je medebewoners enthousiast maakt om mee te doen.

De adviseur komt met een advies op maat en kan helpen bij het uitvoeren van het plan. De energieadviseur houdt hierbij rekening met de wensen van de VvE, de gemeenschappelijke voorzieningen, het energieverbruik, de splitsingsakte en het plannen van onderhoud voor de komende jaren. We maken onderscheid tussen kleine en grotere VvE’s. Woon je in een gesplitst pand met maximaal 3 appartementen? Dan kun je gebruik maken van het energieadvies aan huis.
Vraag bij het VvE-loket een gratis intakegesprek aan

In een intakegesprek kijken we welke stappen jouw VvE kan zetten. Voor dit intakegesprek betaal je niets, maar je weet wel wat er mogelijk is en wat de gemeente voor de VvE kan doen. Wil je daarna verder met verduurzamen? Dan kan de gemeente een erkende energieadviseur zoeken die bij de vraag van jouw VvE past. Of je daar advies aanvraagt, bepaal je natuurlijk zelf.

Met energieadvies kom je verder

Energieadvies geeft jouw VvE helder inzicht in de energiebesparende maatregelen. Wat het kost en oplevert. Dit staat in het energieadvies voor VvE’s die groter zijn dan drie appartementen:

  • Een nauwkeurige omschrijving van de situatie nu.
  • Een technische en bouwkundige beoordeling van de thermische schil en de installaties van het gebouw, die ter plekke is uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de mogelijke energiebesparende maatregelen.
  • De voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden per maatregel.
  • Een inschatting van de investering.
  • Inzicht in de opbrengst van de voorgenomen investeringen.
  • Een inschatting van de te realiseren energiebesparing.
  • Uitleg van de stappen naar een zeer energiezuinig pakket of een aardgasvrij gebouw.
Geld terug als je advies uitvoert

Het intakegesprek met de gemeente is gratis. Voor energieadvies moet de VvE betalen. maar daar is ook subsidie voor. Kleine VvE’s kunnen gebruik maken van het energieadvies aan huis. Bij de grotere VvE’s wordt 75% van de kosten worden vergoed. Voor een energieadvies kun je een offerte opvragen bij een adviseur. Je bepaalt zelf bij welke adviseur je dat doet. Let er op dat de adviseur voldoet aan de eisen van de overheid om subsidie te krijgen. Het VvE-loket kan je daarbij helpen. Kijk voor subsidiemogelijkheden en de regels die daarbij horen bij ‘Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s’ op de Geldwijzer.

Bespaar ook op onderhoud

Je kunt de energiebesparende maatregelen uit het advies ook laten opnemen in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met of zonder procesbegeleiding. Dan kun je misschien zelfs op onderhoud besparen. In dit plan staat wanneer welke onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden gepland zijn. Samen met een kostenberekening.

Staan er minimaal 2 energiebesparende maatregelen in dit plan? En worden de maatregelen binnen 10 jaar uitgevoerd? Dan kan de VvE ook daar subsidie voor krijgen. Je leest meer over de subsidiemogelijkheden en regels bij ‘Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s’ op onze Geldwijzer.

VvE-Loket

Heb je vragen over het activeren van je VvE of bouwkundige vragen? Neem contact op met het VvE-loket van de gemeente Utrecht.

Samen aanpakken

Wat er komt kijken bij het verduurzamen van je VvE? Download dit stappenplan van agendapunt tot oplevering.

Subsidie voor VvE’s

Er zijn regelingen om duurzame verbouwingen mee te betalen. Soms betaalt de overheid ook mee.