Chat with us, powered by LiveChat

Terugblik webinar Jouw Huis Slimmer Noordoost

We blikken terug op een zeer geslaagd Jouw Huis Slimmer webinar voor de wijk Noordoost.
Woensdag 16 juni namen ruim 300 bewoners, VvE’s en ondernemers deel aan de online informatieavond over energie besparen en duurzaam verwarmen. Deelnemers hadden van tevoren vragen ingestuurd en waren erg betrokken via de chat.

 

Aardgasvrij

Met het eerste deel van de Transitievisie Warmte heeft de gemeente Utrecht in kaart gebracht wat per buurt het meest logische alternatief is voor aardgas. Op deze interactieve kaart staat aangegeven welke oplossing per buurt wordt voorgesteld en wat de uitkomst betekent.

Dietje van Eif, strategisch adviseur warmte van de gemeente Utrecht, voegde daaraan toe dat het niet alleen gaat om de techniek: “We streven ernaar de ingrijpende operatie van het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen te combineren met het aantrekkelijker maken van de wijken: groener, veiliger en socialer.”

Haalbaar en betaalbaar

Een belangrijke randvoorwaarde voor het aardgasvrij maken van de buurten is dat de alternatieven voor iedereen betaalbaar blijven. Dietje benoemde het driesporenbeleid voor de overstap naar duurzaam verwarmen. “Het belangrijkste is energie besparen en huizen isoleren. Voor het verwarmen van de toekomst zijn we bezig met de overgang naar duurzame warmtebronnen.”

Noordoost is een wijk met veel vooroorlogse (jaren ‘30) woningen, maar heeft daarnaast ook een aantal nieuw buurten zoals Veemarkt. Dit heeft invloed op de soort warmteoplossing. Voor een deel van Noordoost komt een collectief warmtenet als beste oplossing naar voren. Voor sommige buurten staan nog meerdere opties open, bijvoorbeeld een warmtepomp of WKO-installatie (warmte-koude-opslag). Tot slot is van belang dat vraag en aanbod bij elkaar komt. De verwachting is dat in het najaar van 2021 het tweede deel van de Transitievisie Warmte bekend wordt gemaakt. Deel twee beschrijft welke buurten als eerste aan de beurt zijn.

Updates hierover worden onder andere gecommuniceerd op www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht

Energie besparen en isoleren

Hoe kun je je alvast voorbereiden op de toekomstige warmteoplossingen? Onafhankelijk energieadviseur Frank Benthem lichtte tijdens het webinar het belang van isoleren toe: “Wat de warmteoplossing ook wordt, je bent altijd gebaat bij een goed geïsoleerd huis of bedrijfspand.” Frank benadrukte daarbij het belang van goede ventilatie. Het is slim om duurzame maatregelen uit te voeren tijdens een verhuizing of verbouwing. Zo kan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken aanleiding zijn om over te stappen op elektrisch koken. “Laat je goed informeren en adviseren over duurzame maatregelen die mogelijk zijn in en rondom je eigen woning. Formuleer dit vervolgens in een stappenplan, zodat je goed weet wat je kan doen op natuurlijke momenten.

Behoefte aan een uitgebreider advies en een plan van aanpak? Je kunt gebruikmaken van de subsidie energieadvies en trajectbegeleiding. Een energieadviseur komt bij je thuis en kijkt met je mee wat voor jouw woning de beste opties zijn. Aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld.

Samen verduurzamen

Martin Wisselink, programmamanager Wonen en zelf bewoner van Noordoost, vertelde dat er in Noordoost veel mogelijk is voor bewoners en ondernemers om zich voor te bereiden op andere vormen van warmte. Martin verwacht dat het wijkaanzicht in Noordoost veelal hetzelfde zal blijven: “Er gebeurt veel achter de voordeur; de woningen en panden worden vooral aan de binnenkant geïsoleerd. Daar zijn verschillende  mogelijkheden voor.”

De gemeente kan daarmee helpen met verschillende hulpmiddelen. Zo is er ook voor buren die samen aan de slag willen met bijvoorbeeld isolatie de subsidie Samen verduurzamen (begeleiding en ondersteuning collectieve initiatieven) voor het inhuren van expertise. Ook is de gemeente op zoek naar bewoners die van plan zijn hun  dak te isoleren / vervangen. De gemeente kan hierbij ondersteunen en begeleiden. Stuur bij interesse daarvoor een e-mail naar [email protected].

Stapsgewijs isoleren en buurtinitiatieven

Bewoner Sandor Penninga, voorzitter  van Noordoost 0.0 – een initiatief vanuit het wijkplatform Noordoost, vertelde over zijn ervaringen met het energiezuiniger maken van zijn huis. Sandor: “Ik heb nagedacht over wat voor wereld ik wil nalaten aan mijn kinderen. Met deze overtuiging ben ik gaan puzzelen en aan de slag gegaan” Hij heeft stapsgewijs verschillende maatregelen genomen. Zo heeft hij zijn vloer, spouw en vliering geïsoleerd. Daarnaast heeft hij HR++ glas in zijn ramen laten zetten. Energie opwekken doet hij door middel van zonnepanelen en een zonneboiler. Ook heeft Sandor sinds anderhalf jaar een hybride warmtepomp; hiermee is zijn gasverbruik met 80% verminderd. Hij gaf aan dat naast energie besparen, het wooncomfort ook aanzienlijk is verhoogd. “Vloerisolatie helpt tegen koude voeten.”
Sandor vertelde over het initiatief Noordoost 0.0 en dat zij bewoners en initiatieven uit Noordoost aan elkaar willen verbinden. Daarvoor is per buurt een trekker gevonden en is er een Facebookpagina en een e-mailadres aangemaakt. Sandor vertelde dat het ook gaat om bijvoorbeeld groene daken acties in Noordoost. Ook zijn er buurtbewoners met elektrische deelauto’s. Deze initiatieven kunnen terecht bij Noordoost 0.0. “Individueel kunnen we het klimaatprobleem niet oplossen, dat moeten we echt samen doen. Er is kennis, expertise en subsidie.”

Jouw VvE slimmer

Arno van der Laan van het VvE-loket van de gemeente Utrecht vertelde waarom het belangrijk is als VvE actief te zijn. “Door met elkaar te sparen voor het onderhoud, wordt het makkelijker en voordeliger duurzame stappen voor te bereiden en te nemen. Het combineren van onderhoud en isolatie is vaak een slim idee.” Arno liet een voorbeeld zien van een vernieuwd dak, gecombineerd met extra isolatie, een groen dak en zonnepanelen. Frank Benthem vertelde dat een energieadviseur VvE’s kan helpen met de volgorde waarin je als VvE stappen kunt zetten. Daarbij let de adviseur goed op het geplande onderhoud en de wensen van de VvE. Arno sloot af met de oproep om een intakegesprek met de gemeente aan te vragen. Dan bekijk je samen met de gemeente welke stappen je als VvE kunt zetten. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Zelf aan de slag

In het webinar werd benoemd dat je door het nemen van kleine stappen al eenvoudig energie kunt besparen. Gemeente Utrecht biedt daarbij verschillende hulpmiddelen aan. Zo zijn er workshops en kunnen bewoners een gratis Energiebox aanvragen om alvast aan de slag te gaan. Of kies voor de Jouw Huis Slimmer Cadeaukaart. Een cadeautje van de gemeente om bewoners op weg te helpen met het nemen van duurzame maatregelen.

Financiële regelingen