Chat with us, powered by LiveChat

Terugblik webinar Jouw Huis Slimmer Noordwest

We blikken terug op een geslaagd Jouw Huis Slimmer webinar voor de wijk Noordwest. Woensdag 21 maart namen bewoners, VvE’s en ondernemers deel aan de online informatieavond over energie besparen en duurzaam verwarmen. Deelnemers waren zeer betrokken via de chat.

 

“We willen Utrecht klaarmaken voor de toekomst en daar hoort energie van de toekomst bij. Samen bouwen we aan de stad van morgen”. Met deze woorden opende Lot van Hooijdonk, wethouder Energie, het webinar in haar welkomstvideo. Zij benoemde daarbij het belang van isoleren van gebouwen in de stad en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Aardgasvrij

Met het eerste deel van de Transitievisie Warmte heeft de gemeente Utrecht in kaart gebracht wat per buurt het meest logische alternatief is voor aardgas. Op deze interactieve kaart staat aangegeven welke oplossing per buurt wordt voorgesteld en wat de uitkomst betekent. Op basis hiervan kan iedereen nu vast rekening houden met eventuele isolatiemaatregelen op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing. Zo kan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken aanleiding zijn om over te stappen op elektrisch koken.

Dietje van Eif, strategisch adviseur warmte van de gemeente Utrecht voegde daaraan toe dat het niet alleen gaat om de techniek: “We streven ernaar de ingrijpende operatie van het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen te combineren met het aantrekkelijker maken van de wijken: groener, veiliger en socialer.”

Haalbaar en betaalbaar

Voor heel Utrecht is inzichtelijk gemaakt welke warmteoplossing het meest haalbaar is. In het webinar werd ingegaan op de warmteoplossingen voor de buurten in Noordwest. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat de alternatieven voor iedereen betaalbaar blijven. Dietje van Eif benoemde het driesporenbeleid voor de overstap naar duurzaam verwarmen. “Het belangrijkste is energie besparen en huizen isoleren. Voor het verwarmen van de toekomst zijn we bezig met de overgang naar duurzame warmtebronnen.”

Voor het grootste deel van Noordwest komt een collectief warmtenet als beste oplossing naar voren. Voor sommige buurten staan nog meerdere opties open, bijvoorbeeld een warmtepomp of WKO-installatie (warmte-koude-opslag). Tot slot is van belang dat vraag en aanbod bij elkaar komt. De verwachting is dat in het najaar van 2021 het tweede deel van de Transitievisie Warmte bekend wordt gemaakt. Deel twee beschrijft welke buurten als eerste aan de beurt zijn.

 Updates hierover worden onder andere gecommuniceerd op www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht

Energie besparen en isoleren

Welke stappen neem je bij het verduurzamen van je woning, bedrijfspand of VvE? Hoe kun je je alvast voorbereiden op de toekomstige warmteoplossingen? Hilbrand Does, onafhankelijk energieadviseur, lichtte verschillende opties toe tijdens het webinar: “Wat de nieuwe warmteoplossing ook wordt, je bent altijd gebaat bij een goed geïsoleerd huis, VvE of bedrijfspand.” Het is aan te raden hierbij rekening te houden met een warmtesysteem dat is voorbereid op zowel lage als hoge temperaturen. “Bij vastgoed ligt dit iets genuanceerder: een kantoor heeft een andere behoefte dan bijvoorbeeld een winkel. Het is belangrijk te kijken naar de gebruikersfunctie en wat de beste oplossing is.”

Behoefte aan een uitgebreider advies en een plan van aanpak? Je kunt gebruikmaken van de subsidie Energieadvies en Trajectbegeleiding. Een energieadviseur komt bij je thuis en kijkt met je mee wat voor jouw woning de beste opties zijn. Aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld.

Samen verduurzamen

Martin Wisselink, programmamanager Wonen bij Energie, vertelde dat er ook in Noordwest veel mogelijk is voor bewoners en ondernemers om zich voor te bereiden op andere vormen van warmte. De gemeente kan daarmee helpen met verschillende hulpmiddelen. Zo is er ook voor buren die samen aan de slag willen met bijvoorbeeld isolatie de subsidie Samen verduurzamen (begeleiding en ondersteuning collectieve initiatieven) voor het inhuren van expertise. Ook is de gemeente op zoek naar bewoners die van plan zijn hun platte dak te vervangen. De gemeente kan hierin ondersteuning en begeleiding bieden als zij daarmee samen aan de slag gaan. Stuur bij interesse daarvoor een e-mail naar [email protected].

Biologische fruittuin en zonnepanelen op huurwoningen

Bewoonster van Noordwest, Babbe de Thouars, vertelde over haar duurzame huurhuis in Ondiep en de biologische fruittuin die zij samen met de buurt beheert. “Een fijne manier om buren beter te leren kennen en tips en ervaringen over bijvoorbeeld verduurzaming met elkaar uit te wisselen.” Babbe heeft samen met andere buurtbewoners de woningcorporatie Mitros benaderd voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van hun huurwoningen. Ze hebben een draagvlakmeeting in hun buurt gedaan en 60% van de bewoners bleek interesse te hebben. Mitros heeft vervolgens de hele buurt een aanbod gedaan van 4 tot 5 zonnepanelen per dak. Hiermee krijgen de bewoners meer energie terug dan ze zelf verbruiken. Het huren van 4 panelen levert ongeveer 13 euro per maand aan winst op. “Ik adviseer bewoners het heft in eigen handen te nemen en gezamenlijk naar hun corporatie te stappen. Samen krijg je meer voor elkaar.”

Van uitgeleefde woning naar een comfortabel en duurzaam huis

In het programma voor bewoners vertelde bewoonster Nathalie Heijkoop over de woning die zij samen met haar partner kocht in 2019. Deze voormalige huurwoning werd door hen zelf volledig gestript. Zij hebben de woning vervolgens met hulp van vrienden en familie verduurzaamd. “We willen anderen inspireren en laten zien dat je veel zelf kan doen voor een redelijke prijs”. Zo hebben ze via de kruipruimte piepschuimplaten tussen de vloerbalken gelegd en de muren geïsoleerd met steenwol. Daarnaast hebben Nathalie en Joost een elektrische cv-ketel en boiler aangeschaft en zonnepanelen op hun dak geplaatst. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ze wonen in een aardgasvrij en comfortabel huis.

Jouw VvE slimmer

Het programma voor VvE’s werd goed bezocht. Arno van der Laan van het VvE-loket van de gemeente Utrecht vertelde waarom het belangrijk is als VvE actief te zijn. “Als eigenaren ben je samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Door met elkaar te sparen voor het onderhoud, wordt het makkelijker en voordeliger duurzame stappen voor te bereiden en te nemen. Het combineren van onderhoud en isolatie is meestal een slimme stap.” Arno liet een voorbeeld zien van een vernieuwd dak, gecombineerd met extra isolatie, een groen dak en zonnepanelen. Aan het eind van het webinar ging hij met energieadviseur Hilbrand Does in op vragen die in de chat gesteld werden. Zo waren er vragen over isolatie, het vervangen van de cv-ketel, over het gezamenlijk gebruik van zonnepanelen en over subsidies.

Zelf aan de slag

In het programma voor bewoners werd benoemd dat je door het nemen van kleine stappen al eenvoudig energie kunt besparen. Gemeente Utrecht biedt daarbij verschillende hulpmiddelen aan. Zo zijn er workshops en kunnen bewoners een gratis Energiebox aanvragen om alvast aan de slag te gaan. Of kies voor de Jouw Huis Slimmer Cadeaukaart. Een cadeautje van de gemeente om bewoners op weg te helpen met het nemen van duurzame maatregelen.

Financiële regelingen

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen