Chat with us, powered by LiveChat

Terugblik webinar Jouw Huis Slimmer Zuid

We blikken terug op een geslaagd Jouw Huis Slimmer webinar voor de wijk Zuid. Woensdag 24 maart konden bewoners, VvE’s en ondernemers deelnemen aan de online informatieavond over energie besparen en duurzaam verwarmen. Deelnemers waren zeer betrokken via de chat.

Anne-Marie Zwanink en Stephanie Gommers, projectleiders Energie bij gemeente Utrecht, gingen met verschillende partijen in gesprek. Aan tafel zaten bewoner John Buitink, onafhankelijk energieadviseur Kees Stap en programmamanagers Wonen en Warmte van de gemeente Utrecht.

Het eerste halfuur werden ruim 200 bewoners, ondernemers en VvE’s bijgepraat over de plannen van de gemeente voor een aardgasvrij Utrecht. Daarnaast werden zij meegenomen in verschillende stappen om hun woning of bedrijfspand te verduurzamen, zoals isolatie- en besparingsmaatregelen en energieadvies.
Het tweede halfuur bestond uit drie verschillende deelprogramma’s, waarbij specifiek werd ingegaan op de mogelijkheden voor een slimmere woning, onderneming of VvE.

“We willen Utrecht klaarmaken voor de toekomst en daar hoort energie van de toekomst bij. Samen bouwen we aan de stad van morgen”. Met deze woorden opende Lot van Hooijdonk, wethouder Energie, het webinar in haar welkomstvideo. Zij benoemde daarbij het belang van isoleren van gebouwen in de stad en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Aardgasvrij

Met het eerste deel van de Transitievisie Warmte heeft de gemeente Utrecht in kaart gebracht wat per buurt het meest logische alternatief is voor aardgas. Op deze interactieve kaart staat aangegeven welke oplossing per buurt wordt voorgesteld en wat de uitkomst betekent. Op basis hiervan kan iedereen nu vast rekening houden met eventuele isolatiemaatregelen op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing. Ook kan de aanschaf van een nieuwe keuken aanleiding zijn om over te stappen op elektrische koken.

Haalbaar en betaalbaar

Dietje van Eif, strategisch adviseur warmte van de Gemeente Utrecht: “Stel dat we als Utrecht één grote portemonnee hebben, wat zou dan de meest betaalbare oplossing zijn?” Dit is voor de verschillende buurten en wijken, waaronder Zuid, inzichtelijk gemaakt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de alternatieven voor iedereen betaalbaar blijven. Voor het grootste deel van Zuid komt er niet één warmteoplossing als beste naar voren. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals een warmtenet of warmtepomp. In Oud Hoograven lijkt het warmtenet de beste oplossing. De verwachting is dat in het najaar van 2021 het tweede deel van de Transitievisie Warmte bekend wordt gemaakt. Deel twee beschrijft welke buurten als eerste aan de beurt zijn en hoe de overstap naar aardgasvrij verwarmen verloopt.

 Updates hierover worden onder andere gecommuniceerd op www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht

Energie besparen en isoleren

Welke stappen neem je bij het verduurzamen van je woning, bedrijfspand of VvE? Hoe kun je je alvast voorbereiden op het toekomstige verwarmen? Kees Stap, onafhankelijk energieadviseur, lichtte verschillende opties toe tijdens het webinar: “Wat de nieuwe warmteoplossing ook wordt, je bent altijd gebaat bij een goed geïsoleerd huis of bedrijfspand. Hierdoor ben je voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.” Ook gaf Kees als tip slim in te spelen op verbouwings- of renovatiemomenten. “Nieuw vloer? Dit is een mooi moment om de vloer te isoleren en bijvoorbeeld te kiezen voor vloerverwarming”. Behoefte aan een uitgebreider advies en een plan van aanpak? Je kunt gebruikmaken van de subsidie Energieadvies en Trajectbegeleiding. Een energieadviseur komt bij je thuis en kijkt met je mee wat voor jouw woning de beste opties zijn. Aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld.

Samen verduurzamen

Martin Wisselink, Programmamanager Wonen bij Energie, vertelde dat er ook in Zuid veel mogelijk is als het gaat om voorbereiden op andere vormen van warmte. De gemeente kan daarmee verder helpen met verschillende hulpmiddelen. Zo is er ook voor buren die samen aan de slag willen met bijvoorbeeld isolatie de subsidie Samen verduurzamen (begeleiding en ondersteuning collectieve initiatieven) voor het inhuren van expertise. Ook is de gemeente op zoek naar bewoners die van plan zijn hun platte dak te vervangen. De gemeente kan hierin ondersteuning en begeleiding bieden als zij daarmee samen aan de slag gaan. Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar [email protected].

Expeditie Tirol

John Buitink, bewoner van Lunetten en mede initiatiefnemer van Expeditie Tirol, zat in het bewonersprogramma aan tafel. Tirol heeft meegedaan aan Expeditie Warmte. Hierbij hebben bewoners in samenwerking met bedrijven een plan opgesteld voor het overstappen naar een aardgasvrije manier van verwarmen. John geeft aan dat het helpt samen met de buurt een plan te maken: “Ben je je nog aan het oriënteren op welke duurzame maatregelen je het beste kunt nemen? Neem vooral even een kijkje bij buren die al stappen hebben gezet. Samen kom je verder”. Woon je in Lunetten en wil je je aansluiten bij het initiatief? Mail dan naar [email protected].

Energieambassadeurs

Mocht het lastig zijn een buurman te vinden die je al voor is gegaan met het nemen van duurzame maatregelen; er is vaak een energieambassadeur van Energie-U in de wijk te vinden. Zij staan voor je klaar om je verder te helpen en je te inspireren met voorbeelden of ideeën.

Gasvrij Thuis

Ben je benieuwd hoe een aardgasvrije woning eruit ziet? Neem een kijkje bij Gasvrij thuis. Dit voorbeeldhuis gebruikt alleen elektriciteit. Bij Gasvrij thuis kun je terecht voor vragen en advies over energiezuinig wonen en het aardgasvrij maken van je huis.

Zelf aan de slag
In het programma voor bewoners werd benoemd dat je door het nemen van kleine stappen al eenvoudig energie kunt besparen. Gemeente Utrecht biedt daarbij verschillende hulpmiddelen aan. Zo zijn er workshops en kunnen bewoners een gratis Energiebox aanvragen om alvast aan de slag te gaan. Of kies voor de Jouw Huis Slimmer Cadeaukaart. Een cadeautje van de gemeente om bewoners op weg te helpen met het nemen van duurzame maatregelen.

Financiële regelingen