Chat with us, powered by LiveChat

Aan de slag met beschermde diersoorten

Adviesbureau  E.C.O. Logisch gaat voor onze gemeente aan de slag met het ecologisch onderzoek voor de Wet natuurbescherming. Zo nemen wij als gemeente Utrechtse Heuvelrug de onderzoeks- en ontheffingsplicht van de Wet natuurbescherming voor de particuliere woningeigenaren over. Particuliere eigenaren van grondgebonden woningen kunnen vanaf het midden van de herfst hun spouwmuren en dak isoleren zonder te voldoen aan de Wet natuurbescherming. Woningeigenaren of opdrachtnemers blijven verplicht de gemeente te melden wanneer ze willen isoleren. Medio najaar is bekend op welke wijze deze melding moet worden gemaakt.

Ecologisch onderzoek

Woning- en gebouweigenaren zijn wettelijk verplicht ecologisch onderzoek uit te voeren wanneer het gaat om aanpassingen aan hun pand. En wanneer nodig zijn ze ook verplicht soortbeschermende maatregelen te nemen. Beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen kunnen door aanpassingen namelijk schade oplopen, vandaar dat dit vooraf moet worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek kost gemiddeld € 5.000 tot € 10.000 per woning/pand en neemt gemiddeld een jaar in beslag.

SoortenManagementPlan

Gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt particuliere huiseigenaren, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties vanaf medio 2024 een permanente oplossing in de vorm van een ‘SoortenManagementPlan’ voor een periode van tien jaar met een natuurvriendelijke manier van isoleren. Het SoortenManagementPlan geeft een overzicht van de activiteiten van de beschermde diersoorten en welke soortbeschermende maatregelen kunnen worden genomen om de populaties in stand te houden.

Totdat het SoortenManagementPlan gereed is, biedt de gemeente met een Pre-SoortenManagementPlan voor een periode van maximaal twee jaar een tijdelijke oplossing aan. In overleg met de isolatiebranche wordt een natuurvriendelijke isolatiemethode geadviseerd om de schade aan de beschermde diersoorten tot een minimum te beperken.

Met het SoortenManagementPlan kan zowel de energietransitie worden versneld als de populaties van beschermde diersoorten in stand worden gehouden.

Uitvoerder

Na een aanbestedingsprocedure werd het Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. verkozen tot de beste. Particuliere grondgebonden woningeigenaren kunnen vanaf het najaar een brief ontvangen met meer informatie.  Houd Jouwhuisslimmer, onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor meer nieuws en ontwikkelingen.