Chat with us, powered by LiveChat

Bijstandsgerechtigden Utrechtse Heuvelrug ontvangen voorschot energietoeslag

Eind 2021 heeft het kabinet een eenmalige energietoeslag van € 200,-  aangekondigd per huishouden voor lagere inkomens. De gemeente wil niet wachten op de exacte richtlijnen vanuit het Rijk. Aan inwoners die een bijstandsuitkering krijgen en inwoners die een IOAW-uitkering ontvangen, wordt alvast € 200,- aan energietoeslag uitgekeerd.

Effect hogere energiekosten beperken door energietoeslag

Om er voor te zorgen dat onze inwoners niet direct in de problemen komen, gaan de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist besloten alvast een tegemoetkoming in de energiekosten uitkeren. Op korte termijn ontvangen alle bijstandsgerechtigde huishoudens, die op 1-1-2022 (of hierna) een uitkering ontvingen én inwoners die een IOAW-uitkering ontvangen, € 200,- aan energietoeslag.

Wethouder Hans Waaldijk: ,,Het kan zo niet langer. De energieprijzen lopen steeds verder op. Onze inwoners met een krap inkomen hebben de energietoeslag op dit moment nodig. We kunnen niet afwachten totdat de Wet is aangepast. Wij willen onze inwoners dan ook graag nu al helpen met een voorschot.”

Uitbetalen energietoeslag

De Regionale Sociale Dienst zorgt via een automatische betaling voor het overmaken van de energietoeslag. Heeft u vragen over deze uitkering of wilt u meer weten, kijk dan op: www.rsdkrh.nl.

Overige minima en verhoging eenmalige energietoeslag lagere inkomens

Waarschijnlijk heeft een grotere groep inwoners recht op energietoeslag. Het Rijk heeft nog niet bekend gemaakt welke groepen deze toeslag definitief ontvangen. Wel heeft het Rijk aangegeven de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 800,- per huishouden voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zodra hierover meer bekend is, communiceren de Regionale Sociale Dienst en de gemeenten hierover via hun websites.