Warm Tuindorp

De werkgroep Warm Tuindorp wil buurtgenoten informeren over het beleid van de gemeente, over alternatieven voor aardgas en over mogelijkheden om nu al het energieverbruik terug te dringen.

Ritzema Boslaan 20, 3671 CR UTRECT

De Werkgroep Warm Tuindorp wil buurtgenoten informeren over het beleid van de gemeente, over alternatieven voor aardgas en over mogelijkheden om nu al het energieverbruik terug te dringen. We willen weten waar buurtgenoten zich zorgen over maken en wij zij belangrijk vinden, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de door de gemeente op te stellen plannen waarin het geluid van de bewoners doorklinkt.

De werkgroep is ontstaan in 2018 met als doel invloed uit te oefenen op de gemeentelijke plannen om de stad aardgasvrij te maken. In de 2019 en 2020 heeft de werkgroep meegedaan aan een door de gemeente Utrecht georganiseerde expeditie warmte – een ‘wedstrijd’ tussen buurtinitiatieven ondersteund door experts – om alternatieve warmtesystemen te ontwikkelen. De Werkgroep won daarmee de derde prijs. Er is onder meer een game ontwikkeld dat de spelers inzicht geeft in de dilemma’s bij het nemen van klimaatmaatregelen.
Een gemeentelijk besluit over alternatieven voor aardgas zal pas effect hebben in de jaren dertig. De werkgroep heeft daarom het accent voor de komende periode verlegd naar het stimuleren van verduurzaming van onze huizen en onze wijk. In samenwerking met Tuindorps Belang en andere partijen staan nu een aantal ‘klimaatcafĂ©’s op de rails; bijeenkomsten waarin voorlichting gegeven wordt over mogelijkheden om op energie te besparen en zelf energie op te wekken. Dus over isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, etc.

Tegelijk willen we ook aandacht besteden aan verduurzaming van onze woonomgeving: denk bijvoorbeeld aan waterberging, vergroening, en mobiliteit.

 

Over dit lokale initiatief

Voor een klimaatvriendelijk Tuindorp
Warm Tuindorp