Werkgroep Energietransitie Lunetten

De Werkgroep Energietransitie Lunetten is een groep bewoners uit Lunetten die staat voor energieverbruik zonder fossiele brandstoffen.

Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, Nederland

De Werkgroep Energietransitie Lunetten is een groep bewoners uit Lunetten die staat voor energieverbruik zonder fossiele brandstoffen.

Wij leggen verbindingen tussen bewoners, organisaties en de gemeente, met het doel bij te dragen aan de energietransitie. We zijn gesprekspartner voor de gemeente Utrecht en stimuleren het nemen van actie door bewoners(groepen) in Lunetten. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten.

Over dit lokale initiatief

Bewonersgroep energietransitie in Lunetten
Werkgroep Energietransitie Lunetten