Digitale informatieavond kleinschalige windturbines

25 november 2020

De gemeente Wijk bij Duurstede wil kleinschalige windturbines in het buitengebied en op bedrijventerrein Broekweg mogelijk maken. Daarom heeft de gemeente beleid opgesteld. Wilt u hier meer over weten? Kom dan op 25 november naar de digitale informatieavond.

Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn. Naast zonne-energie zet de gemeente in op kleinschalige opwek van windenergie. Op verschillende locaties wordt al gebruik gemaakt van zonne-energie. Maar op een zonnige dag produceren zonnepanelen een overschot aan energie, terwijl er ook periodes zijn dat de zon maar weinig schijnt. Een combinatie van zonne- en windenergie biedt uitkomst door een continue opwek van energie.

Nieuwe regels voor kleine windturbines
Bij de gemeente zijn de afgelopen tijd meerdere aanvragen voor kleine windturbines binnengekomen, terwijl hiervoor nog geen regeling was in bestaande bestemmingsplannen. Dit was aanleiding om een paraplubestemmingsplan te maken. Een paraplubestemmingsplan wil zeggen dat een nieuwe regeling wordt toegevoegd aan bestaande bestemmingsplannen, waarbij bestemmingsregels van de onderliggende bestemmingsplannen onverminderd van kracht blijven. De nieuwe regeling die wordt toegevoegd biedt mogelijkheid voor de oprichting van kleinschalige windturbines met een maximale ashoogte van 20 meter. De nieuwe regeling geldt enkel voor agrarische en niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op bedrijventerrein Broekweg. Door de regeling kunnen straks kleinschalige windturbines eenvoudiger worden vergund door verlening van een omgevingsvergunning. Dit sluit beter aan bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente en de wensen van bedrijven.

Beleidsnota
Daarnaast is er een beleidsnota opgesteld die de basis vormt voor de nieuwe regeling in het paraplubestemmingsplan. Het doel hiervan is om te voorkomen dat er ad hoc wordt besloten op nieuwe aanvragen en dat het landschap ontsierd raakt. In de beleidsnota met bijbehorende beleidskaart is afgewogen welke gebieden binnen de gemeente kansrijk zijn voor de oprichting van kleine windturbines en welke juist niet.

Het plan ligt ter inzage
Het plan ligt sinds 5 november zes weken ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. In die periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wanneer u zoekt op plannaam ‘Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines’ kunt u het plan vinden.


Aanmelden voor de informatieavond
U bent van harte welkom bij de informatieavond op woensdag 25 november van 19:30 uur tot 21:00 uur. Vanwege corona kan deze helaas niet fysiek plaatsvinden. Iedereen die meer wil weten of vragen heeft over kleinschalige windturbines kan zich aanmelden. De gemeente zal het plan kort toelichten en daarna is er ruimte om vragen te stellen. Meld je aan via het formulier hieronder. Lukt het niet? Meld je dan aan  door een mail te sturen naar [email protected].

Aanmeldformulier kleinschalige-windturbines

Informatie

25 november 2020

19.30 - 21.00 uur

Zoom

Digitale informatieavond kleinschalige windturbines