Wijzigingen voor duurzame subsidies in 2024

Publicatiedatum: 2 januari 2024

Wijzigingen ISDE-subsidie

Meer maatwerk voor monumenten
Voor monumenten worden de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Bij isolatiemaatregelen is een Rd-waarde van 2,5 genoeg in plaats van 3,5. Ook hoeven monumenteigenaren niet minimaal 8m2, maar 3m2 glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Extra subsidie voor biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal
Je krijgt extra subsidie (bonus) als je biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen gebruikt. Biobased materialen, zoals vezelhennep en vlas, zijn duurzaam geproduceerd en milieuvriendelijk af te breken. Dit materiaal is vaak duurder dan niet-duurzame isolatiematerialen en daarom kun je er nu extra subsidie voor krijgen.

Geen subsidie meer voor warmtepompen met energielabel A+
Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Heb je in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan kom je in aanmerking voor subsidie als je deze in 2024 laat installeren.

De subsidiebedragen voor warmtepompen met een energielabel A++ of hoger, zijn met € 450 verhoogd. De eerdere bonus van € 450 vervalt. Voor warmtepompen met een energielabel A+++ geldt voortaan wel een aanvullende bonus van € 225.

Subsidie grote zonneboilers omlaag
Vanaf 2024 krijg je minder subsidie voor de grotere zonnecollectoren.

  • Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh (in 2023 was dit € 1,02).
  • Zonneboilers met een oppervlakte groter dan 10 m² krijgen € 0,28 per kWh (in 2023 was dit € 0,45).

Hogere subsidie aansluiting warmtenet
De subsidie voor een aansluiting op het warmtenet wordt verhoogd van € 3.350 naar € 3.775.

Meer informatie: RVO.nl.

Wijzigingen SVVE-subsidie

Er zijn meer mogelijkheden voor subsidie voor vereniging van eigenaars (vve’s), wooncoöperaties en woonverenigingen. De subsidie voor (energie-)advies en begeleiding is uitgebreid. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken, die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld naast een energieadvies ook aan flora- en faunaonderzoek, ventilatie-onderzoek of asbestonderzoek. Ook de voorwaarden voor monumenten zijn versoepeld. Zo zijn bijvoorbeeld de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten voor een aantal isolatiemaatregelen verlaagd. Daarnaast is er een bonussubsidie voor biobased, milieuvriendelijke isolatiematerialen. En elektrisch rijden wordt gestimuleerd met een subsidie voor de aanleg van basislaadinfrastructuur voor laadpunten op het eigen terrein.

Meer informatie: RVO.nl.

Bron: Milieu Centraal en RVO