Chat with us, powered by LiveChat

Onderzoek uitgevoerd onder inwoners over energietransitie

Inwoners van gemeente Woerden hebben over het algemeen een positieve houding ten opzichte van de energietransitie. Wel zijn er ook zorgen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction.

Er wordt veel gesproken over ‘de energietransitie’. De energietransitie gaat over de overgang van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en steenkool) naar duurzamere alternatieven. Hiervoor worden keuzes gemaakt over energie besparen, over mogelijkheden richting aardgasvrij en over het opwekken van duurzame elektriciteit. Bijna iedereen heeft wel een mening over de energietransitie.

De gemeente spreekt veel met inwoners over de energietransitie. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om te weten hoe inwoners hier ook in het algemeen over denken, heeft een deel van de inwoners van gemeente Woerden eind april 2021 een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction.

Resultaten

Uit het representatieve onderzoek van Motivaction blijkt onder andere dat inwoners van gemeente Woerden positief tegenover de energietransitie staan, en vinden dat er maatregelen moeten worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Driekwart van de inwoners is voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zes op de tien inwoners maakt zich zorgen dat dit niet snel genoeg gaat. Inwoners zijn ook bereid zelf bij te dragen door bijvoorbeeld energie te besparen. Wel zijn er zorgen over bijvoorbeeld de kosten.
Ook zijn er verschillende ideeën als het gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit met grote windturbines en grote zonnevelden. Over de mogelijkheid om 2 grote windturbines te plaatsen met een tiphoogte van 240 meter, geeft 40% aan dit niet te willen, 11% geeft aan dit te veel te vinden en 37% van de respondenten geeft aan dit prima te vinden. Wat betreft 40 hectare (dat is ongeveer 80 voetbalvelden) aan grote zonnevelden geeft 25% aan dit niet te willen, 36% vindt dit te veel en 31% vindt dit prima. Over 40 hectare aan kleine zonnevelden bij erven (van max 1 hectare) geeft 20% aan dit niet te willen, 32% vindt dit te veel en 39% vindt dit prima.

Bent u benieuwd naar alle resultaten en meer informatie over het onderzoek? Het onderzoeksrapport van Motivaction is ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd en daarom te vinden op de website van de gemeenteraad als ‘resultaten kwantitatief onderzoek energietransitie onder inwoners door Motivaction’. U kunt het onderzoeksrapport ook hier vinden.

Wat gebeurt er met de resultaten

De resultaten zijn een informatiebron voor het college en de gemeenteraad bij beleid- en besluitvorming over de energietransitie.

Meer informatie

Meer informatie over energie in gemeente Woerden kunt u lezen op www.woerden.nl/energie. Hier is binnenkort ook het onderzoeksrapport van Motivaction terug te vinden. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief over duurzame energie bij de gemeente en vindt u contactgegevens voor vragen en opmerkingen.