Chat with us, powered by LiveChat

Woerdenaren krijgen hulp voor een duurzamer huis

Vandaag start een subsidie voor energieadvies aan huis en hulp bij de uitvoering. Woerdenaren krijgen zo een goed beeld welke stappen ze kunnen zetten naar een duurzaam huis. Als huiseigenaar kun je een vergoeding krijgen voor een energieadvies en voor hulp bij de uitvoering.

Hoe werkt energieadvies aan huis?
Het energieadvies aan huis laat je zien welke energiebesparende maatregelen je in welke volgorde kunt uitvoeren om jouw huis duurzamer te maken. Het advies wordt gemaakt door een onafhankelijk adviseur. Je kunt kiezen uit drie adviesbureaus: De Groene Grachten, Energiepaleis en Woondokter.

De gekozen adviseur komt op bezoek bij jouw woning (als dat kan met de huidige coronamaatregelen). Het advies wordt op maat gemaakt voor jouw huis en jouw wensen worden besproken. Alles wordt opgeschreven in een adviesrapport met daarin:

  • De mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen;
  • Een logische volgorde voor de uitvoering van de maatregelen;
  • Een inschatting van de kosten en mogelijkheden voor financiering.

Voor het energieadvies aan huis is de vergoeding maximaal € 270.

Hoe werkt hulp bij de uitvoering (trajectbegeleiding)?
Voor eigenaren die hulp willen bij de uitvoering is er ook trajectbegeleiding. Je krijgt dan hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van offertes of hulp bij het uitvoeren van de maatregelen. De adviseur kijkt samen met de eigenaar of eigenaren welke begeleiding nodig is. Je kunt kiezen uit:

  • Trajectbegeleiding voor één huiseigenaar bij het nemen van 1 of 2 maatregelen;
  • Trajectbegeleiding met een groep huiseigenaren bij het nemen van 1 of 2 maatregelen.

Voor de hulp bij de uitvoering (trajectbegeleiding) is de vergoeding maximaal € 420.*

*Het bedrag hangt onder andere af van het aantal maatregelen en het aantal huiseigenaren dat meedoet met de begeleiding.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de subsidie en het aanvragen op: www.woerden.nl/energieadvies. Het totale subsidiebedrag is beperkt. Op de website wordt bijgehouden hoeveel er nog beschikbaar is.